Úvod

Materské centrum

Materské centrum Anjeličkovo v Liesku je neziskové podporné zariadenie pre rodinu. Jeho priestory sú na poschodí, v budove Kultúrneho domu, v Liesku. Vzniklo  zo spontánnej iniciatívy mamičiek na materskej dovolenke, ktoré ho živia svojimi nápadmi, darmi a talentami. Je to inšpirajúce miesto pre nové kontakty dieťaťa, ale na rozdiel od iných inštitúcií pre deti, nie je dieťatko v MC samo, ale je v bezpečnej a láskavej blízkosti svojej maminy. Deti v prvých mesiacoch a rokoch svojho života majú okrem svojho rozvoja a nadobúdania zručností jedinečnú príležitosť sledovať svoju maminu v inej úlohe akú zastáva doma, v kuchyni, ako komunikuje a pomáha.

 

.....ak sa vás zmocňuje neistota vo vašich rodičovských zručnostiach.., ....ak  potrebujete, aby vás niekto vypočul, pomohol vám, alebo poradil..,   

....ak hľadáte priestor pre hru svojho dieťatka s inými deťmi..,   

...ak túžite po sebarealizácii počas materskej dovolenky,

nech sa páči, príďte medzi nás...

 
Naše desatoro

 I.
V materskom centre je miesto pre každého. 
Vítaní sú všetci- od novorodeniatka až po prastarých rodičov.


II.
Pri vstupe do herne si všetci prezujeme prezuvky, 

alebo použijeme návleky na obuv, poprípade sa vyzujeme.


III.
Tykáme si, pretože sme na jednej lodi a uľahčí nám to komunikáciu.

 

IV.
Prišli sme si oddýchnuť, a preto nebudeme príliš hluční.

Mobil si dáme na tichý režim.


V.
Do materského centra chodia len zdravé detičky a ich zdraví rodičia
(bez nákazlivých soplíkov, kašľa a pod.).


VI.
Deti nenechávame pobehovať po herni s potravinami a nápojmi, ktoré môžu silne znečistiť jej zariadenie (jogurty, keksy, džúsy, banány...)
Vyhýbame sa tiež sladkostiam, radšej si donesieme ovocie alebo pečivo –rešpektujeme ostatných návštevníkov (zdravá výživa, alergie, diéty…).


VII.
Cudzím deťom dávame stravu iba so súhlasom ich rodiča, alebo doprevádzajúcej osoby.


VIII.
Za dieťa je zodpovedná dospelá osoba, ktorá je tu s ním. 

Ak si potrebujem na chvíľku odskočiť ( na WC a pod. ), požiadamniektorú z prítomných mamičiek, aby mi na dieťa dohliadla. Ak využijem opatrovateľku, zodpovednosť za moje deti má poverená mamička.


IX.
V herni udržiavame poriadok.

Odpad hádžeme do koša, použité plienky sú majetkom rodiča a odnáša si ich domov. Na WC udržujeme čistotu. Keď odchádzame, spolu so svojimi deťmi poupratujeme hračky, 
s ktorými sa hrali a umyjeme riad, ktorý sme použili.


X.
Všetky závady a poškodenia, ktoré sme v MC spôsobili, nahlásime službukonajúcej mamičke, v prípade hračiek ich adekvátne nahradíme.

 

 
Obrázky:
working...
 
 
 
 
tooltip
 
lbox